0
0

За регистрирани клиенти

Регистрация

Въведете потребителско име и парола, за да се регистрирате:

Грешка при регистрация

Възникна грешка по време на регистрация Вероятно сте въвели неправилно паролата или потребителското си име. Проверете дали сте въвели правилно и двете. Системата прави разлика между главни и малки букви. Възможно е също да сте деактивирали бисквитките в уеб браузъра си.

Смесване и инжекционна технология

Регистриращи системи DPV-H

Регистриращите системи HÄNY са подходящи за регистриране на налягането и дебита за инжектиране и изпитване под хидравлично налягане (тест на Лугеон). Предлагаме различни модели – от единични печатащи прибори до електронни устройства с възможности за компютърна обработка на данните.

  • Система за записване със софтуер за компютърен анализ
  • Регистриране на данните от макс. 4 точки на инжектиране
  • Съхранение на данните на USB памет
  • Компютърна визуализация в реално време
  • Графично представяне на екрана
  • Регистриране на дебита чрез индуктивен разходомер или брояч на импулси на помпата
Регистриращи системи DPV-H
Haзад