0
0

За регистрирани клиенти

Регистрация

Въведете потребителско име и парола, за да се регистрирате:

Грешка при регистрация

Възникна грешка по време на регистрация Вероятно сте въвели неправилно паролата или потребителското си име. Проверете дали сте въвели правилно и двете. Системата прави разлика между главни и малки букви. Възможно е също да сте деактивирали бисквитките в уеб браузъра си.

Смесване и инжекционна технология

Нашите специалисти могат да Ви предложат консултации за намиране на индивидуални решения в следните области:

Тунелно строителство

Микротунелиране / Безизкопно полагане на тръби

Анкериране

Строителство на язовири

Шлицови стени / Шпунтови стени

Почвосмесителни съоръжения (метод MIP)

Контакт

Тел.
+359 72 161 060

Факс
+359 72 161 061

Имейл
info-bghaeny.com