Затвори асистента

Кой от разделите представлява интерес за Вас?

За регистрирани клиенти

Регистрация

Въведете потребителско име и парола, за да се регистрирате:

Грешка при регистрация

Възникна грешка по време на регистрация Вероятно сте въвели неправилно паролата или потребителското си име. Проверете дали сте въвели правилно и двете. Системата прави разлика между главни и малки букви. Възможно е също да сте деактивирали бисквитките в уеб браузъра си.

Wasser ist unser Element
Wasser ist unser Element

Водата е

нашият елемент

Misch- und Injektionstechnik
Misch- und Injektionstechnik

Смесване и

инжекционна технология

Pumpen, Turbinen und Systeme
Pumpen, Turbinen und Systeme

Помпи,

турбини и системи

Помпи, турбини и системи

Помпи, турбини и системи

Помпи и системни инженерни решения в областта на управлението на водните ресурси и отпадните води на ниво общини/промишленост, както и сградни инсталации и съоръжения.

Смесване и инжекционна технология

Смесителна и инжекционна техника

Инжекционни системи за хидроизолация и укрепване на почвения слой. Благодарение на съвременните методи терените с трудна почвена основа могат да бъдат застроявани.