0
0

За регистрирани клиенти

Регистрация

Въведете потребителско име и парола, за да се регистрирате:

Грешка при регистрация

Възникна грешка по време на регистрация Вероятно сте въвели неправилно паролата или потребителското си име. Проверете дали сте въвели правилно и двете. Системата прави разлика между главни и малки букви. Възможно е също да сте деактивирали бисквитките в уеб браузъра си.

Помпи, турбини и системи

Нашите специалисти могат да Ви предложат консултации за намиране на индивидуални решения в следните области:

Отвеждане на отпадни води

 • Перални помещения
 • Отводняване под налягане
 • Отводняване
 • Промишлени и битови отпадни води
 • Фекални води
 • Отделни имоти и части от села

Питейна вода

 • Повишаване на налягането в жилищни и търговски сгради
 • Пожарогасителни системи
 • Едно- и моногофамилни къщи
 • Хотели и малки предприятия

Шахти

 • Инсталации от подземен тип
 • Инсталация със сух монтаж в сгради
 • за отводняване на битови и комунални отпадни води

ОВК (отопление, вентилация, климатизация)

 • Гореща вода за битови нужди
 • Циркулационно отопление
 • Пълнене на водонагреватели
 • Циркулационни охладителни системи
 • Питейна вода
 • Соларни системи

Дъждовна вода

 • Разпределяне на вода за поливане
 • Снабдяване с вода за технологични нужди и охлаждане
изпитателния стенд

Напред