0
0

За регистрирани клиенти

Регистрация

Въведете потребителско име и парола, за да се регистрирате:

Грешка при регистрация

Възникна грешка по време на регистрация Вероятно сте въвели неправилно паролата или потребителското си име. Проверете дали сте въвели правилно и двете. Системата прави разлика между главни и малки букви. Възможно е също да сте деактивирали бисквитките в уеб браузъра си.

Помпи, турбини и системи

Ако обслужването е на ниво от консултацията до поддръжката, то Вие работите с Хени.

Постоянна готовност за сервизно обслужване

Ние ще направим всичко възможно Вашата система, от голямото съоръжение до най-малкия компонент, да функционира безупречно. Планово-предупредителните ремонти се извършват в завода, а частичните на място при клиента. С най-съвременна измервателна и аналитична техника преценяваме състоянието на Вашето съоръжение на място, за да бъдат диагностицирани своевремено евентуални повреди.

Клиентите на Хени се възползват от следните предимства:
  • Консултиране за всички предложения за сервиз и техническо обсулжване
  • Възможност за дистанционна диагностика от вътрешния сервиз на фирмата
  • Договори за техническо обслужване и поддръжка
  • Добре развита  клонова мрежа от сервизи и служба за извършване на планово-предупредителни ремонти
  • Резервни части и инсталиране
  • Оптимизирани оперативни разходи чрез проактивна поддръжка