0
0

За регистрирани клиенти

Регистрация

Въведете потребителско име и парола, за да се регистрирате:

Грешка при регистрация

Възникна грешка по време на регистрация Вероятно сте въвели неправилно паролата или потребителското си име. Проверете дали сте въвели правилно и двете. Системата прави разлика между главни и малки букви. Възможно е също да сте деактивирали бисквитките в уеб браузъра си.

Помпи, турбини и системи

Инженерингът е нашият източник за оптимизиране на водния цикъл за общините и фирмите.

Оптимални концепции за индивидуално проектирани системи

Със своята комплексност общинските и промишлените проекти винаги са предизвикателство за нашите инженери. От решаващо значение е оптималната конфигурация на системата, независимо дали става въпрос за водоснабдяване с питейна вода или отвеждане на отпадни води. Индивидуално проектираните системи се разработват и оптимират с Ваше участие. .

За общините и промишлеността Хени предлага:
 • Цялостно консултиране и обслужване
 • Индивидуални решения
 • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация
 • Спринклерни инсталации и системи за намаляване на хидравличния удар
 • Помпени станции за питейна, отточна и канализационна вода или пречистване на водата
   
Клиентите на Хени се възползват от следните предимства:
 • Висока ефективност и качество на изпълнение благодарение на богатия ни опит
 • Експертно консултиране и ясно определени отговорности
 • Безопасност посредством обстойни изчисления на хидравличните удари
 • Рентабилни решения благодарение на специално адаптирани съоръжения
 • Мнимиална тежест за координиране и администриране
Техника за пречистване на отпадни води

PDF Download

Водоснабдяване

PDF Download